Junák

skaut

Jsme součástí celorepublikové organizace Junák – český skaut, z. s., která sdružuje na 50 tisíc skautů a skautek z celé republiky. Celosvětově je členů a členek skautského hnutí na 40 milionů.

Původně u nás fungoval samostatný oddíl dívčí a oddíl chlapecký, které spadaly pod středisko Hovězí. Naše Středisko Lidečko vzniklo v roce 2002. V současné době máme dva oddíly z obcí Lidečko a Horní Lideč. Počet členů je proměnlivý a to okolo padesáti. Mladší členové – světlušky, vlčata, skauti a skautky jsou organizováni ve Dvojce. Starší členové a činovníci v Klubu dospělých. O vedení střediska a oddílů se stará střídavě sedm činovníků, kteří jsou absolventi lesní školy, vůdcovských nebo čekatelských kurzů i s příslušnými zkouškami. Valná většina činovníků jsou lidé s úspěšně ukončeným vysokoškolským vzděláním humanitního nebo technického zaměření. Obyčejně se scházíme na družinovkách o víkendu, protože hodně našich rádců a vedoucích pilně studuje nebo pracuje v různých koutech naší republiky na středních nebo vysokých školách. Díky přízni a pomoci obcí Lidečko a Horní Lideč máme dvě krásné a vybavené klubovny, ve kterých se pravidelně scházíme.

Kromě klasických družinovek a oddílových výprav rádi chystáme i větší akce, např. Skautský pětiboj, Turnaj deskových her, Hrátky na sněhu. Nesmíme ale zapomenout ani na každoroční vyvrcholení skautského roku a to jsou tábory. V našem středisku je zvyk, že všechny oddíly využívají jedno tábořiště, jedno vybavení. Dříve jsme místo tábora poměrně často střídali, ale poslední dobou jsme více „usazení“. Delší čas jsme strávili ve Velkých Karlovicích v lokalitě Na Sihle. Od roku 2012 táboříme v údolí Hrubá Brodská na Novém Hrozenkově. Program tábora bývá různý, např. UFO, vojenský tábor, Poklad Alvaréze, Piráti, Cesta kolem světa, Ztraceni, Asterix a Obelix, Cesta do pravěku. Pro veřejnost a spoluobčany pomáháme například s přípravou Dětského dne v Račném, Dne proti rakovině, úklidem přírody, roznosem Betlémského světla a populární je také Skautský ples.

Kontakt