Klub přátel školy při ZŠ Lidečko

V Lidečku od nepaměti je velmi vstřícná spolupráce mezi naší školou a rodinou. Vždy se dali dohromady obětaví rodiče – Sdružení rodičů a přátel školy, kteří v rámci svých možností ochotně pomáhali při organizování všech mimoškolních činností, zástupci se zúčastňovali jako hosté všech slavnostních akcí školy (zahájení a ukončení školního roku, zápis dětí do 1. ročníku, apod.), odpracovali stovky brigádnických hodin při opravách školy a úpravě jejího okolí. Tato organizace pracovala až do roku 1991.

Díky aktivitě rodičů, kteří poznali, jak důležitá a potřebná je jejich finanční a fyzická spolupráce, vznikl na škole ve školním roce 1991 – 1992 Klub přátel školy. Není registrován u Ministerstva vnitra, proto všechny akce pořádá pod záštitou Společenského klubu Lidečko.

Má sestavený výbor ze zástupců rodičů jednotlivých tříd (nejméně 10 členů), zvoleného předsedu a pokladníka.

Předseda svolává schůzky výboru, řídí činnosti klubu, případné požadavky ze strany rodičů řeší s vedením školy, informuje rodiče všech žáků školy o činnosti a hospodaření KPŠ, dochází na schůze Společenského klubu.

Pokladník vede přesnou evidenci o hospodaření s penězi získanými z dobrovolných příspěvků rodičů žáků, o finančním zisku z taneční zábavy pro dospělé a příspěvku od OÚ Lidečko, vypracovává o čerpání peněz podrobnou zprávu pro rodiče žáků školy a SK Lidečko. Dobrovolný příspěvek od rodičů žáků má podložen podpisy rodičů při předávání peněz tř. uč. svého dítěte. Veškerý finanční zisk je využit při společných akcích pro děti ( a je sledován z mnoha stran, takže jakákoli machinace s penězi je vyloučena).

Klub přátel školy již tradičně

  • organizuje pro děti dětský maškarní karneval s řízenou zábavou rodiči nebo pozvanými umělci,
  • pořádá přátelský maškarní ples pro dospělé, který se těší velké oblibě nejen u rodičovské veřejnosti, ale také přátel školy,
  • zajišťuje Den na sněhu u lyžařského vleku ve spolupráci s LTK Lidečko,
  • připravuje celodenní program na oslavu Dne dětí se spaním ve škole

Všechny tyto velké a náročné akce se daří uskutečnit jen díky vzájemné spolupráci školy a rodičů a případných sponzorských darů.