Nebojsové

Náš 15-členný soubor Nebojsa má za sebou už 9 let společného setkávání a mnoho pěkných vystoupení nejen v Lidečku na různých akcích obce, ale i v širokém okolí u příležitosti přátelských posezení se seniory (např. loni 13 krát, letos 11-krát).

Mezi hlavní činnost tohoto souboru patří příprava a nácvik kulturního programu na tradiční besedu s důchodci v Lidečku. Z nejzdařilejších scének pak tvoříme programy,  které dokážeme přizpůsobit daným podmínkám (velikost jeviště, sál bez jeviště, způsob stolování atd.) zvoucího pořadatele.

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. V rámci tohoto programu Diakonie Českobratrské církve evangelické-středisko Vsetín uspořádala pěveckou soutěž SENIOR STAR. Lidečko důstojně reprezentoval náš člen Miloslav Daněk s písní To naše Valašsko. V roce 2013 za Lidečko zpívala také naše členka p.Ludmila Ščotková s písní Já sú od Lidečka. Protože  jsme skvělá parta a řídíme se heslem Jeden za všechny, všichni za jednoho, podpořili jsme je vždy svou účastí v řadách diváků. V roce 2014 se pod záštitou Rady Zlínského kraje, místo této soutěže, konal turnaj SENIOR CUP v pétanque v Lázních Luhačovicích. Bojovat jelo 11 Nebojsů. V těchto soutěžích jsme nezískali přední místa, ale  odvaha a účast byla pro naše soutěžící vítězstvím.

A takto společně jsme se během roku zúčastňovali dalších akcí:

  • prohlídka mechanického betlému s 30 minutovým filmovým snímkem v Horní Lidči,
  • účast na přednáškách, které zajistila MS ČČK Lidečko,
  • celodenní výlet na rodné paseky jedné naší členky,
  • přátelské posezení u kávy a čaje za účelem zhodnocení činnosti souboru a popovídání si o zážitcích z veřejných vystoupení,
  • společná účast na všech akcích Obce Lidečko nebo Společenského klubu Lidečko (např. žehnání knihy Za dlúhých zimních večerů, ples, akce Zpívání koled, atd.)

Činnost party Nebojsů byla v roce 2015 omezena nečekanými zdravotními potížemi 4 členů. Z tohoto důvodu jsme museli odmítnout požadavky okolních obcí o naše kulturní programy. Svoji činnost jsme zaměřili jen na nacvičování  programu na Besedu  důchodců v Lidečku  a na rok přislíbeného vystoupení v Lidečku na Společenském večeru železničářů z Valašského Meziříčí. Organizátoři této akce naše vystoupení velmi kladně hodnotili a opět si nás pro příští rok zamluvili. Kromě toho se zástupci Nebojsů zúčastnili 2. ročníku pro seniory ve hře pétanque v Luhačovicích a 4 seminářů k projektu Senioři a jejich bezpečí, které pro zástupce seniorských organizací ve Zlínském kraji připravil Zlínský kraj a Ředitelství policie Zlínského kraje. Na závěrečné konferenci ve Zlíně byla všem zúčastněným seniorům předána brožura s názvem Určitě si poradíte. Tato brožura přináší h l a v n ě   s e n i o r ů m užitečné informace a praktické rady pro nejrůznější životní situace. Brožuru si můžete vypůjčit v MLK nebo na OÚ v Lidečku. Kriminalita v ČR klesá, ale počet případů zneužití důvěřivostí seniorů stále stoupá. Nedopusťte, abyste do této statistiky přispěli i Vy!

V příštím roce se zaměříme na volnočasové aktivity pro všechny seniory v obci, pro ty, co mají zájem se scházet s vrstevníky a připravíme takový program, aby byl úměrný zdravotnímu stavu všech. Např. hra pétangue, hrát společenské stolní hry,posezení u kávy nebo čaje doplněno přednáškou,promítáním, cvičení na židlích ,jezdit na naučné výlety atd. Kdo bude chtít, přijde, kdo ne, ať sedí doma. Budeme se těšit na setkání s Vámi se všemi.

R. Kopečková

A naše celoroční krédo ?

Smích je koření života, a kdo se hýbe, ten nerezaví!

 

ROK 2017:

NEBOJSOVÉ nepřestávají rozdávat radost. Dne 4. října 2017 bavili obyvatele Domova důchodců Vsetín – Jasenka svým veselým programem. Babičky a dědouškové nám za to tleskali, co jim síly stačily, a my dojetím slzy potlačovali.

Během měsíce listopadu nás čekají 3 vystoupení ve velikých sálech, ale my se na ně těšíme, protože si nadarmo neříkáme NEBOJSOVÉ.

ROK 2021:

NEBOJSOVÉ oslavili 20. výročí trvání

Jednu skupinu divadelních ochotníků v Lidečku tvoří senioři z Lidečka. Svou činnost mají zaměřenou na tvoření, nacvičování a předvádění vlastních zábavných programů převážně pro seniory. Evidenci o veřejných vystoupeních vede členka tohoto spolku p. Anastázie Žídková. Pro informovanost občanů o aktivní činnosti Nebojsů napsala toto:

Dát skupinu seniorů dohromady a tvořit programy sobě rovným napadlo p. Růženu Kopečkovou. Stala se naší režisérkou.

Naše 1. vystoupení v počtu 3 žen, a to Ludmila Pavelková, Věra Pleváková a Anastázie Žídková, bylo v roce 2001 na Besedě s důchodci v Lidečku.

Další roky se k nám přidávali: Marie Talašová, Anna Bučková, Drahomíra Brhlová, pak Ludmila Kurtinová, Ludmila Ščotková, Emilie Molková, dále Marie Kurtinová, Marie Putalová, Marie Zádrapová a odvážní a stateční muži: Jan Bajza, Jan Brhel, Miloslav Daněk, Eduard Vala a Alois Zádrapa. Tehdy jsme si začali říkat Nebojsové, protože před každým vystoupením jsme se hrozně báli, dušičku jsme měli malinkou, ale snažili jsme se, aby to na nás diváci nepoznali. Za dobu trvání do roku 2018 jsme se nesčetněkrát sešli a odehráli 52 představení, a to nejen na domácím jevišti a nejen pro seniory.

Hráli jsme např.: V ND v Karolince, 2krát v DK ve Valašských Kloboukách, 5krát v DD ve Vsetíně a v Nedašově, v okolních obcích od Vlachovic až po Liptál. Svým programem jsme bavili také hosty u příležitosti předávání titulu Vesnice roku 2008, slavnostním otevření Společenského centra v Lidečku, po kterém nás velmi potěšil p. Jiří Čunek, v té době poslanec Parlamentu ČR, když na jevišti ocenil naši činnost pro spoluobčany a doslova cituji: „Škoda, že vás na další obecní akci už neuvidím, protože všichni budete vystupovat v ND v Praze.“

Kromě toho jsme 2krát připravili kabaret U DOBRÉ POHODY, 3krát vystupovali na setkání železničářů z Valašského Meziříčí v našem SC v Lidečku, které měli spojené s ochutnávkou Svatomartinského vína aj.

Protože čas je neúprosný a léta běží, odešli od nás ne do ND v Praze, ale do Divadelního nebe tito naši členové: Marie Talašová, Drahomíra Brhlová, Věra Pleváková a Jan Bajza. Pro nás nezemřeli, čest jejich památce.

V roce 2018 na Besedě s důchodci se mnozí z nás ze zdravotních důvodů rozloučili s divadelními prkny, svou činnost ukončili, ale ne členství. Prožitých společných 17 let se nám všem hluboce vrylo do našich srdcí.

A za to děkujeme hlavně naší Růžence.

Napsala Anastázie Žídková.

Spolek NEBOJSOVÉ ve své činnosti pokračuje. Letos oslavil 20. výročí trvání. Po omlazení skupiny divadelních ochotníků 5 děvčaty: Marie Františáková, Marie Janošíková, Ludmila Šviráková, Marie Bližňáková, Ivana Drgová se snažíme navázat na bývalou slávu. Brání nám však v tom celosvětová pandemická situace, přesto to nevzdáváme. V r. 2019 jsme vystupovali na Besedě s důchodci v Lidečku a v Horní Lidči, letos spolu s hudební skupinou Fanynka na Besedě s důchodci v Sehradicích a v Lidečku.

Růžena Kopečková