Nebojsové

Náš 15-členný soubor Nebojsa má za sebou už 9 let společného setkávání a mnoho pěkných vystoupení nejen v Lidečku na různých akcích obce, ale i v širokém okolí u příležitosti přátelských posezení se seniory (např. loni 13 krát, letos 11-krát).

Mezi hlavní činnost tohoto souboru patří příprava a nácvik kulturního programu na tradiční besedu s důchodci v Lidečku. Z nejzdařilejších scének pak tvoříme programy,  které dokážeme přizpůsobit daným podmínkám (velikost jeviště, sál bez jeviště, způsob stolování atd.) zvoucího pořadatele.

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. V rámci tohoto programu Diakonie Českobratrské církve evangelické-středisko Vsetín uspořádala pěveckou soutěž SENIOR STAR. Lidečko důstojně reprezentoval náš člen Miloslav Daněk s písní To naše Valašsko. V roce 2013 za Lidečko zpívala také naše členka p.Ludmila Ščotková s písní Já sú od Lidečka. Protože  jsme skvělá parta a řídíme se heslem Jeden za všechny, všichni za jednoho, podpořili jsme je vždy svou účastí v řadách diváků. V roce 2014 se pod záštitou Rady Zlínského kraje, místo této soutěže, konal turnaj SENIOR CUP v pétanque v Lázních Luhačovicích. Bojovat jelo 11 Nebojsů. V těchto soutěžích jsme nezískali přední místa, ale  odvaha a účast byla pro naše soutěžící vítězstvím.

A takto společně jsme se během roku zúčastňovali dalších akcí:

  • prohlídka mechanického betlému s 30 minutovým filmovým snímkem v Horní Lidči,
  • účast na přednáškách, které zajistila MS ČČK Lidečko,
  • celodenní výlet na rodné paseky jedné naší členky,
  • přátelské posezení u kávy a čaje za účelem zhodnocení činnosti souboru a popovídání si o zážitcích z veřejných vystoupení,
  • společná účast na všech akcích Obce Lidečko nebo Společenského klubu Lidečko (např. žehnání knihy Za dlúhých zimních večerů, ples, akce Zpívání koled, atd.)

Činnost party Nebojsů byla v roce 2015 omezena nečekanými zdravotními potížemi 4 členů. Z tohoto důvodu jsme museli odmítnout požadavky okolních obcí o naše kulturní programy. Svoji činnost jsme zaměřili jen na nacvičování  programu na Besedu  důchodců v Lidečku  a na rok přislíbeného vystoupení v Lidečku na Společenském večeru železničářů z Valašského Meziříčí. Organizátoři této akce naše vystoupení velmi kladně hodnotili a opět si nás pro příští rok zamluvili. Kromě toho se zástupci Nebojsů zúčastnili 2. ročníku pro seniory ve hře pétanque v Luhačovicích a 4 seminářů k projektu Senioři a jejich bezpečí, které pro zástupce seniorských organizací ve Zlínském kraji připravil Zlínský kraj a Ředitelství policie Zlínského kraje. Na závěrečné konferenci ve Zlíně byla všem zúčastněným seniorům předána brožura s názvem Určitě si poradíte. Tato brožura přináší h l a v n ě   s e n i o r ů m užitečné informace a praktické rady pro nejrůznější životní situace. Brožuru si můžete vypůjčit v MLK nebo na OÚ v Lidečku. Kriminalita v ČR klesá, ale počet případů zneužití důvěřivostí seniorů stále stoupá. Nedopusťte, abyste do této statistiky přispěli i Vy!

V příštím roce se zaměříme na volnočasové aktivity pro všechny seniory v obci, pro ty, co mají zájem se scházet s vrstevníky a připravíme takový program, aby byl úměrný zdravotnímu stavu všech. Např. hra pétangue, hrát společenské stolní hry,posezení u kávy nebo čaje doplněno přednáškou,promítáním, cvičení na židlích ,jezdit na naučné výlety atd. Kdo bude chtít, přijde, kdo ne, ať sedí doma. Budeme se těšit na setkání s Vámi se všemi.

R. Kopečková

A naše celoroční krédo ?

Smích je koření života, a kdo se hýbe, ten nerezaví!

 

ROK 2017:

NEBOJSOVÉ nepřestávají rozdávat radost. Dne 4. října 2017 bavili obyvatele Domova důchodců Vsetín – Jasenka svým veselým programem. Babičky a dědouškové nám za to tleskali, co jim síly stačily, a my dojetím slzy potlačovali.

Během měsíce listopadu nás čekají 3 vystoupení ve velikých sálech, ale my se na ně těšíme, protože si nadarmo neříkáme NEBOJSOVÉ.

 

Translate »