Středisko pro rodinný život

Nezisková občanská organizace, ustavená v březnu 2000.  Činnost dobrovolníků v našem regionu začala pod hlavičkou Centra pro rodinný život v Olomouci už v r. 1990. Od  2011 je Středisko pro rodinný život Lidečko nižším organizačním celkem Centra pro rodinu Spolu ve Vsetíně, které je členem Národního centra pro rodinu.

Cílem spolku je podporovat zdravý, spokojený život rodiny jako celku i jednotlivých členů a zahrnuje péči v důležitých oblastech života.

Nabízí kulturní, duchovní, společenské a vzdělávací akce.

Okénko do minulosti

 • Duchovně-kulturní programy (obnovy, poutě)
 • Přednášková a poradenská činnost (zodpovědné rodičovství, budování vztahů, výchova dětí, radosti a starosti stáří…)
 • Organizované dovolené pro rodiny
 • Tradice – aktivní oživení folklóru v regionu (písňovém, nástrojovém, tanečním, uvedení krojů i lidových řemesel)
 • Pěstování tradic, jako důležitý prvek při výchově člověka a formování osobnosti i společnosti v době masové kultury.
 1. 12. 2015 – tradiční Vánoční florbalový turnaj rodin (foto)
 2. 4. 2016 – Velikonoční ples (foto)

Nabídka

 • Dobré ráno pro seniory – setkání seniorů s programem
 • Filmové večery pro seniory
 •  Manželské večery – (8 večerů)
 • Výchova dětí do 10 let – (6 večerů)
 • Vánoční turnaj rodin ve florbalu

Mgr. Marta Řeháková
tel. 731 023 637
stredisko.catarina@seznam.cz