Monthly Archives: Říjen 2021

Zlínský kraj nově administruje kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, tzn. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900,-Kč nebo se jedná o domácnost složenou výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Od 11.10.2021 zahájil Zlínský kraj elektronickou formou prověřování zájmu území, sbíráme tzv. „předžádosti“, […]

Máme velkou radost, že se v naší knihovně opět mohlo uskutečnit 18. října 2021 PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Letos skrz loňskou covidovou situaci nebyli pasování prvňáčci, ale už žáčci 2. druhé třídy ZŠ Lidečko, což bylo na jejich čtení o to více poznat! Děti byly pod vedením tř. paní učitelky paní Mgr. Kozlové hezky připravené, byly ukázněné, […]

V Místní knihovně Lidečko proběhlo ve středu 13. října 2021 PODZIMNÍ TVOŘENÍ. V knihovně se prostřídalo, nejen hodně dětí, ale také rodičů, kteří s tvořením pomáhali svým dětem. Děkujeme všem za hojnou účast. Odkaz na fotogalerii: https://photos.app.goo.gl/ahwZcsLToKcME1GW6

V úterý 19. 10. 2021 od 15:00 hod. zorganizovala obec ve spolupráci se Společenským klubem ve velkém sále Spol. centra SETKÁNÍ SENIORŮ. Velké poděkování patří všem našim občanům, kteří se této akce v hojném počtu zúčastnili. Dále patří poděkování paní Kopečkové a souboru Nebojsové, Veselé Pětce z Lužné, MS ČČK Lidečko, kuchařkám MŠ Lidečko, manželům […]

  • 1
  • 2