Složky a organizace

Občanské spolky v Lidečku jsou odedávna nedílnou součástí života obce. Prostřednictvím jejich činností a vzájemné spolupráce se uskutečňují veškerý kulturní, společenský a duchovní život v obci. Nejstarší organizaci je Sbor dobrovolných hasičů z roku 1910, který v roce 2010 oslaví 100 let od svého založení. Naopak nejmladší organizovanou složkou je Společenský klub, založený 25.10.1999, který veškeré činnosti spolků zaštiťuje. V obci jsou dále tyto spolky: ČCK, myslivecké sdružení Černava, holubáři, zahrádkáři, včelaři, LTK (lyžařský a turistický klub), SK (sportovní klub kopané), ochotnické divadlo, Junák – svaz skautů a skautek ČR, malá a velká Schola, taneční soubor dětí Valášek, klub důchodkyň, Spolek pro rodinný život, KPŠ (klub přátel školy), cvičení a práce s dětmi. Velmi významnou úlohu společenského života sehrává dechová hudba Lidečanka. V obci je registrovaná jedná politická strana KDU-ČSL Lidečko