VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH OBCE LIDEČKO


Nejnovější příspěvky

Nadcházející akce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE V KOSTCE

Katastr obce leží v údolí říčky Senice. Její tok tvoří rozhraní dvou pahorkatin. Levobřeží Senice omývá konec Vizovických vrchů a druhý břeh patří k pohoří Javorníků. Vizovické vrchy končí kótou Vrchkopec 699 m.n.m., na jehož úpatí leží známý přírodní výtvor Čertovy skály.

 1. Zajímavosti

  Mezi jednu z největších zajímavostí patří určitě zákonem chráněná Přírodní památka Čertovy skály, která se nachází na úpatí hory zvané Kopce. Tento pozoruhodný skalní výtvor je významnou dominantou obce. Čertovy skály jsou dlouhé 150 m a místy až 25 m vysoké. Z geomorfologického hlediska jsou příkladem erozí narušeného tzv. strukturního svahu obvykle označovaného jako skalní zeď či hradba. Jedná se o příčnými puklinami rozčleněnou pískovcovou lavici. V bezprostředním okolí se nachází množství menších skalních útvarů, které byly vytvořeny zvětráváním a odnosem měkčích částí horniny. Dnes je skalní stěna častým cílem horolezců z blízkého i vzdáleného okolí.

  Více informací naleznete zde.

 2. Památky

  V obci se vyskytuje několik historicky významných staveb. Nejstarší stavbou je již zmíněný „barokní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské“. Kolem kostela býval dříve hřbitov. Dnes na jeho místě stojí „socha sv. Jana Nepomuckého“ (z roku 1753) a „barokní kamenný kříž“ (z roku 1756), které nechal zbudovat vlastník vsetínského panství Josef hr. Illesházy.

  Více informací naleznete zde.

 3. Lidé

  Věkové složení obce ke dni 31. 12. 2013

  Věk Muži Ženy Celkem
  0 – 97 923 893 1816
  Průměrný věk:     39.8

  Více informací naleznete zde.

 4. Výměry v obci
  Úhrnné hodnoty druhů pozemků v ha – stav k 31. 12. 2007
  Katastrální výměra naší obce – Celková výměra: 1736
  Zemědělská půda 804 ha     46,3%
  Nezemědělská půda 932 ha     53,7%

  Více informací naleznete zde.

 5. Zvyky a tradice

  Obec Lidečko má svých počtem obyvatel velké předpoklady pro udržení a rozvoj společenského, kulturního a duchovního života. Základem veškerého dění jsou především dobrovolné, organizované spolky a občanská sdružení. Naše obec již od minulosti patřila k vesnicím, kde se v hojném počtu udržují místní tradice a zvyky, provázející celý kalendářní rok. Patří mezi ně: Tři krále, fašank, Velikonoce, stavění a kácení máje, pálení čarodějnic, průvod o Božím těle, dětský den, Mezinárodní festival dechových hudeb, hasičská soutěž, dožínky, slavnostní uvítání do života, jarmark, pouť ke sv. Kateřině, sv. Mikuláš, Lucky, Vánoce, Svatoštěpánská koleda aj.

  Více informací naleznete zde.

 6. Samospráva obce

  Starosta obce

  Místostarosta obce

  Více informací naleznete zde.

 7. Složky a organizace

  Občanské spolky v Lidečku jsou odedávna nedílnou součástí života obce. Prostřednictvím jejich činností a vzájemné spolupráce se uskutečňují veškerý kulturní, společenský a duchovní život v obci. Nejstarší organizaci je Sbor dobrovolných hasičů z roku 1910, který v roce 2010 oslaví 100 let od svého založení. Naopak nejmladší organizovanou složkou je Společenský klub, založený 25.10.1999, který veškeré činnosti spolků zaštiťuje. V obci jsou dále tyto spolky:

  Více informací naleznete zde.

Fotogalerie