Sběrné místo

Sběrné místo se nachází v Lidečku na parcele p. č. 2328/5, v sousedství garáží obce Lidečko č.p. 468, v horní části obce.

PROVOZNÍ DOBA:

Sběrné místo je určeno pro shromažďování komunálních odpadů, pneumatik, tříděných odpadů, elektroodpadů a objemného odpadu od fyzických osob.

DEN:OD:DO:
pondělí10:00 hod.16:30 hod.
středa10:00 hod.16:30 hod.
sobota07:00 hod.10:30 hod.


Ukládání odpadů je bezplatné pouze pro občany obce Lidečko a majitele všech budov pro individuální bydlení a rekreaci v katastru obce, kteří mají zaplacený místní poplatek za shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zařízení není určeno pro ukládání odpadu právnických osob, nebo fyzických osob podnikajících, jejichž odpad vznikl při podnikatelské činnosti.


Na základě pověření odpovědné osoby musí každý, kdo ukládá odpad, předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) a odpovědná osoba může rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí vámi přivezeného odpadu.