Czech POINT

czechpointCzech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál zaveden i na našem úřadě. Dále je možno nahlédnout na oficiální stránky www.czechpoint.cz. Vaše požadavky budou vyřízeny v kanceláři OÚ Lidečko.

Žádosti o výstupy z CzechPOINTu Vám zde vyřídí

 • Marie Zábnická
 • Ing. Marcela Unzeitigová
 • Ing. Vojtěch Ryza
 • Uřední hodiny: Po, St 7:00 – 17:00

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Informačního systému o veřejných zakázkách
 • Informačního systému odpadového hospodářství

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstřík trestů
 • Centrální registr řidičů

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Evidence Cena
za 1. stranu
Cena za každou další započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Centrální registr řidičů 100,- Kč 50,- Kč
Informačního systému o veřejných zakázkách 100,- Kč 50,- Kč
Informačního systému odpadového hospodářství 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

U agendy předloží
Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo parcelní číslo, nebo číslo jednotky
Informační systém o veřejných zakázkách IČ firmy
Informační systém odpadového hospodářství IČ firmy

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Centrální registr řidičů

Pro vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je třeba, aby žadatel předložil platný občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz.