Harmonogram využití tělocvičny

Tělocvičnu je možné opět navštěvovat za dodržení všech platných nařízení. Uživatelé musí mít po dobu návštěvy roušky.

Vstup do TĚLOCVIČNY je možný pomocí QR kódů. QR kódy si vyřídíte v provozní době na Obecním úřadě v Lidečku. Děkujeme za spolupráci.

Platná opatření z důvodu epidemiologické situace:

Od pondělí 22. listopadu 2021 je vstup do sportoviště umožněn pouze osobám, které doloží potvrzení o kompletním očkování, nebo doklad o prodělání nemoci (v posledních 180 dnech).
Pro vstup do sportoviště musíte osobně, nebo na e-mail obce Lidečko: obec@lidecko.cz odevzdat výše uvedené potvrzení, pokud tak neučiníte, bude Vám přístup blokován (do odevzdání potvrzení).

………………………………………………………………………………………………………….

Harmonogram využití tělocvičny v roce 2022 + aktuální ceník

MALÁ TĚLOCVIČNA

REZERVACE TĚLOCVIČNY:

v kanceláři OÚ Lidečko: 571 447 945, 603 556 473