Harmonogram využití tělocvičny

Tělocvičnu je možné opět navštěvovat za dodržení všech platných nařízení. Uživatelé musí mít po dobu návštěvy roušky.

Obec Lidečko informuje, že v budově tělocvičny jsou již aktivní vstupy pomocí QR kódů. Je povinností všech uživatelů si na OÚ tyto kódy zakoupit nebo směnit za „papírkové vstupy“, protože od dnešního dne 1. 7. 2020 se dostanete do budovy pouze pomocí kódu, klíče již nejsou k dispozici. QR kódy si vyřídíte v provozní době na Obecním úřadě v Lidečku. Děkujeme za spolupráci.

Platná opatření z důvodu epidemiologické situace:

Od pondělí 22. listopadu 2021 je vstup do sportoviště umožněn pouze osobám, které doloží potvrzení o kompletním očkování, nebo doklad o prodělání nemoci (v posledních 180 dnech).
Pro vstup do sportoviště musíte osobně, nebo na e-mail obce Lidečko: obec@lidecko.cz odevzdat výše uvedené potvrzení, pokud tak neučiníte, bude Vám přístup blokován (do odevzdání potvrzení).

………………………………………………………………………………………………………….

MALÁ TĚLOCVIČNA

REZERVACE TĚLOCVIČNY:

v kanceláři OÚ Lidečko: 571 447 945, 603 556 473