Farnost

Obyvatele obce Lidečka jsou převážně římsko katolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte „Karla Lucemburka“ postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen.

Při nájezdech Tatarů byl kostel vypálen a v roce 1700 postaven nový z kamene v barokním slohu. Kostel je zasvěcen „sv. Kateřině Sinajské“. Je historicky nejvýznamnější a nejstarší stavbou v obci. Interiéry upraveny novogoticky v roce 1889. Kostel patřil k nejchudším. Zvony z roku 1665 jsou dnes chráněnými kulturními památkami.

Více informací na:

webové stránky – farnost.lidecko.cz

facebook – https://www.facebook.com/Farnost-Lide%C4%8Dko-150228068818265/

03-kostel sv. Kateřiny