Zajímavosti

K poznávání Lidečka a jeho okolí můžete využít Hornolidečskou magistrálu nebo naučnou stezku Vařákovy paseky, která vás seznámí nejen s přírodním bohatstvím zdejší krajiny, ale hlavně s historií vypálené valašské osady Vařákovy paseky. Také můžete využít naučnou stezku Javorníky, která začíná u Pulčinského potoka a pokračuje přes Pulčinské skály až do Velkých Karlovic.

Katastr obce leží v údolí řeky Senice, mezi západním okrajem Javorníků a severovýchodním okrajem Vizovické vrchoviny. Část katastru, ležící východně od železnice, se nachází v CHKO Beskydy.

I přesto, že v Lidečku probíhala v dřívějších desetiletích poměrně intenzivní zemědělská činnost, která zdejší ráz krajiny hodně pozměnila, zachovalo se zde velké množství malebných a z přírodního hlediska hodnotných míst, které by jste při návštěvě naší obce neměli zapomenout navštívit.

Mezi jednu z největších zajímavostí patří určitě zákonem chráněná Přírodní památka Čertovy skály, která se nachází na úpatí hory zvané Kopce. Tento pozoruhodný skalní výtvor je významnou dominantou obce. Čertovy skály jsou dlouhé 150 m a místy až 25 m vysoké. Z geomorfologického hlediska jsou příkladem erozí narušeného tzv. strukturního svahu obvykle označovaného jako skalní zeď či hradba. Jedná se o příčnými puklinami rozčleněnou pískovcovou lavici. V bezprostředním okolí se nachází množství menších skalních útvarů, které byly vytvořeny zvětráváním a odnosem měkčích částí horniny. Dnes je skalní stěna častým cílem horolezců z blízkého i vzdáleného okolí.

10-Čertovy skály

K vzniku Čertových skal se také váže několik zajímavých lidových pověstí, např. o sázce chytré valašské mlynářky s čertem. Podle jiné pověsti se prý u Čertových skal často zjevoval černokněžník, který uváděl chudý lid do jeskyní pod skalami a tam je obdarovával zlatem.

Velmi zajímavý je také reliéf hřebene mezi vrcholem Kopce (699 m n. m.) a Krajčicí (730 m n. m.). Je zde hojný výskyt obnažených skalních útvarů a izolovaných skalisek, terénních prohlubní, rozsedlin a také pseudokrasových jeskyní, které se vyskytují na ploše 4 ha. Severovýchodně od vrcholu Kopce se nachází stejnojmenná Přírodní památka Kopce. Důvodem vyhlášení zvláště chráněného území je mohutný skalní sesuv s rozsedlinovými jeskyněmi. Nachází se zde celkem 12 rozsedlinových a suťových jeskyní o délce od 3 m do 101,5 m. Tyto jeskyně však nejsou přístupné veřejnosti, protože jsou významným zimovištěm pro netopýry. Bohatý je zde výskyt kriticky ohroženého vrápence malého. Z dalších druhů zde zimují netopýr brvitý, netopýr velký, netopýr ušatý, netopýr vousatý a netopýr brandtův. V létě zde nachází útočiště netopýr velkouchý, netopýr vodní a netopýr večerní. Před koncem doby bronzové stálo na vrcholu Kopce hradisko, ze kterého se dodnes zachovaly části kamenného valu.

V katastru obce se nacházejí i další menší skalní útvary, například na Stráži nebo Ostré hoře.

Pokud chcete vědět jak asi vypadala řeka Senice, když kolem ní ještě nebydleli lidé, určitě se zajděte podívat do údolí Lomenska, kde narazíte na přirozeně meandrující řeku. Díky svému přirozenému charakteru toku, zde nachází domov vydra říční, skorec vodní a také drahokam našich vod, ledňáček říční. V tůních řeky žijí pstruzi a lipani a pod kameny můžete dokonce najít i raka říčního.

Při toulkách po lesích v okolí Lidečka můžete narazit při troše štěstí na stopy rysa ostrovida nebo medvěda hnědého. Tyto šelmy se do našich hor už několik desítek let přirozeně vracejí ze slovenských Karpat. Výskyt těchto šelem v našich lesích jenom potvrzuje, že zde máme ještě stále velmi zachovalé přírodní prostředí.

V Lidečku se nachází také několik velmi pěkných bočních údolí, ze kterých přitékají potůčky do hlavního toku. Největším a nejhezčím levobřežním údolím je Račné se stejnojmenným potůčkem. Na jeho horním konci můžete na jaře obdivovat krásné květy našich orchidejí prstnatce májového a kruštíka bahenního. Také zde můžete začátkem léta zaslechnout hlas dnes už vzácné křepelky polní a večer vás může překvapit hlas chřástala polního. Další údolí jsou Krajina, Lánský potůček, jehož povodí je celé zalesněné a konečně údolí Mužikov. V tomto údolí se vyskytují orchideje druhu prstnatec Fuchsův, které rostou přímo v příkopě u cesty. Na pravobřežní Senice je hraniční údolí s potokem Katruch, dále údolí Molkovo, Ščotkovo a velmi hezké údolí s Matochovým potokem, zvané v horní části Kudlejůvka. V tomto údolí jsou zachovalé habrové lesy v kterých roste například lýkovec jedovatý, nebo orchideje jako kruštík modrofialový, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý a hlístník hnízdák. V údolí Pulčinského potoka se nachází několik pěkně upravených studánek, které vám poskytnou v parném létě to správné občerstvení