Program obnovy obce

Vážení spoluobčané,

naše obec byla vybrána a zařazena s dalšími osmi obcemi ze Zlínského kraje do pilotního projektu tvorby strategického plánovacího dokumentu Program rozvoje obce. Hlavním garantem projektu „Elektronická metodická podpora plánování obcí“ je Ministerstvo pro místní rozvoj a zástupci firmy GaREP spol. s r.o., kteří jsou metodickou pomocí pro vybrané obce. Tento dokument bude vytvořen v souladu s ustanoveními zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění za pomoci osob ve vytvořené pracovní skupině, s firmou GaREP spol. s r.o. a s odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

Co je Program rozvoje obce?

  • zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů;
  • je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
  • slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce;
  • podporuje vytvoření spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
  • zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů;
  • je nástrojem k upevnění pozice obce v regionu a k posílení její konkurenceschopnosti.

Hlavním cílem projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí, provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Projekt navazuje na platný plán rozvoje naší obce-

Podrobné informace o projektu jsou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:
http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen/Dokumenty-projektu

Program rozvoje obce Lidečko