Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou.

Poplatek se psů se řídí obecně závaznou vyhláškou.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD na rok 2024

Dospělý: 650,- Kč

Student: 400,- Kč (po předložení dokladu o studiu)

Dítě: 400,- Kč

Paseky: 250,- Kč

Pes: 150,- Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí 650,- Kč

Poplatek je splatný do 31. 8. 2024.

Poplatek můžete uhradit hotově na přepážce Pošty Partner nebo převodem na bankovní účet.

Číslo účtu 9626851/0100 – Komerční banka a. s., variabilní symbol: číslo domu

Pytle na tříděný odpad a žetony na popelnice si vyzvedněte, prosíme, na Poště Partner v Lidečku.

Harmonogram svozu odpadu - 1. pololetí 2024 ve formátu PDF

Přidejte si harmonogram svozu odpadu do svého kalendáře, abyste měli vždy aktuální informace a nezapomněli na svoz.

Harmonogram svozu odpadu – Obec Lidečko

Harmonogram svozu odpadu – Nad železničními mosty