Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD na rok 2019

Dospělý: 350,-Kč

Student: 200,-Kč (po předložení dokladu o studiu)

Dítě: 150,-Kč

Pes: 150,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí 350,- Kč

Poplatek je splatný do 31. 8. 2019.

Poplatek můžete uhradit hotově v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet.

Číslo účtu 9626851/0100 – Komerční banka a. s., variabilní symbol: číslo domu

Pytle na tříděný odpad a žetony na popelnice si vyzvedněte, prosíme, na Obecním úřadě v Lidečku.

Translate »