Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2021.

Poplatek se psů se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD na rok 2023

Dospělý: 550,- Kč

Student: 300,- Kč (po předložení dokladu o studiu)

Dítě: 300,- Kč

Pes: 150,- Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí 550,- Kč

Poplatek je splatný do 31. 8. 2023.

Poplatek můžete uhradit hotově na přepážce Pošty Partner nebo převodem na bankovní účet.

Číslo účtu 9626851/0100 – Komerční banka a. s., variabilní symbol: číslo domu

Pytle na tříděný odpad a žetony na popelnice si vyzvedněte, prosíme, na Poště Partner v Lidečku.

Harmonogram svozu odpadu - 2. pololetí 2023 ve formátu PDF

Přidejte si harmonogram svozu odpadu do svého kalendáře, abyste měli vždy aktuální informace a nezapomněli na svoz.

Harmonogram svozu odpadu – Obec Lidečko

Harmonogram svozu odpadu – Nad železničními mosty