Český zahrádkářský svaz

zahradkariZO Českého zahrádkářského svazu v Lidečku byla založena kolem roku 1970 p. Josefem Novosadem a několika dalšími nadšenými členy. Tuto organizaci vedl do konce roku 1980. V roce 1981 převzal vedení svazu zahrádkářů p. František Krabica. Funkci předsedy zastával do roku 1990. Od výroční schůze, začátkem roku 1990, byla činnost této ZO pozastavena až do roku 1993, kdy se měnila politická situace v naší zemi. Začátkem roku 1994 se sešel starý výbor ZO ČZS a v Lidečku a dohodli se na termínu a přípravě výroční členské schůze na 23. leden 1994. Na této schůzi byl zvolen nový výbor. Tato ZO od roku 1994 působí pod vedením p. Jana Brhla a dalších členů výboru až do dnes.

V dubnu 1995 jsme se zúčastnili výstavy „Lidečko včera a dnes.“ Z této výstavy pochází i naše fotografie. V naší organizaci je současné době 23 členů. Členové ZO ČZS se starají o předzahrádky, zahrádky a okna svých domů, které zkrášlují výsadbou květin.

Dále pomáháme při různých kulturních akcích, které se v naší obci pořádají. Udržujeme malou budovu moštárny a rovněž se staráme i o sad v dolní části obce.