Klub důchodců

Klub vznikl v roce 1995. Myšlenka založit Klub důchodců v Lidečku napadla paní Marii Kulíškovou, předsedkyni stále velmi aktivní MO ČČK. Mezi členy této organizace bylo mnoho důchodců, kteří tvrdili, že všechny dny v důchodu jsou stejné a nudné. Nejdříve se šla poradit na místní národní výbor, poněvadž v Lidečku představitelé dříve MNV, dnes OÚ, v péči o vesnickou pospolitost od nepaměti upřednostňovali seniory a nezapomněli jim děkovat za vykonanou práci. Každoročně ve spolupráci s ředitelkou školy paní Růženou Kopečkovou pro ně připravil Besedu s důchodci. Její nápad byl na MNV s nadšením schválen a podpořen nabídkou prostor ke společnému setkávání. K vedení seniorů přesvědčila paní Kulíšková důchodkyni paní Jarušku Reiterovou, velmi aktivní občanku, výbornou organizátorku. Na první schůzku přišlo 20 žen a 3 muži. Dohodli se, že se budou scházet jedenkrát měsíčně a připravili si plán činnosti. Během prvního roku se muži členství vzdali, protože je „ babské řeči a zájmy nebavily“. Členky spolku konaly společné vycházky do okolí, vypomáhaly kulturní a společenské komisi s gratulacemi jubilantům starších 70 let, jezdily s MO ČČK do divadla, na zájezdy atd. V roce 2003 předsedkyně paní Reiterová zemřela. Vedení se ujala další obětavá důchodkyně z řad členů paní Marie Talašová. Ta klub vedla 7 let, ale v roce 2010 kvůli zdravotním potížím funkci předsedkyně předala další člence p. Anně Bučkové. Po roce p. Bučkové těžce onemocněl manžel, proto už nemohla na schůzky docházet. Od roku 2011 činnost spolku řídí p. Ludmila Kurtinová. Členky se schází pravidelně každé první úterý v měsíci. Smyslem jejich setkávání je, aby si pobesedovaly, podělily se o své starosti i radosti, aby alespoň na chvíli pozapomněly na své zdravotní potíže. Kromě toho v případě potřeby při konání celoobecních akcí pod vedením p. A. Bučkové napečou výborné koláčky, konají dozor při výstavách, svou účastí podporují akce ostatních organizací v Lidečku atd.

 

Aktivity důchodců v roce 2017:

Stárnutí nelze zastavit, čas běží a působí na člověka. Duševní svěžest si déle uchovávají lidé, kteří v pozdějším věku jsou aktivní.

Snad každý z nás touží svůj život prožít naplno. Vždyť kolem je tolik místo, co jsme chtěli navštívit, ale neměli jsme čas je naplnit.

Dvacet seniorů z Lidečka přizpůsobilo své zájmy a kondici a provádějí poznávací výlety po okolí, které si hradí z vlastních prostředků.

Zatím jsme uskutečnili exkurzi do Irisy ve Vsetíně, navštívili jsme muzeum Vařákovy paseky v Lačnově a expozici v muzeu Štěpána kardinála Trochty, umístěnou v jeho rodném domku ve Francové Lhotě. Udělali jsme si výlet do Vysokého Pole – návrší Bojatín k zázračnému prameni, Křížové cestě, ke kapli Vysocké Panny Marie a na hospodářskou farmu- evicentrum Pro krajinu a na zpáteční cestě jsme se zastavili na poutním místě v Horní Lidči u obrázku Panny Marie Ustavičné pomoci. Velmi obohacující byl pro nás i výlet do Velkých Karlovic, tam jsme obdivovali překrásný dřevěný kostel a „Karlovské muzeum“. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Karolince u přehrady Stanovnice – hl. zdroj pitné vody pro Vsetínsko, Klobucko i Zlínsko a měli jsme možnost vidět i jedinečnou mozaiku v místním kostele. V Novém Hrozenkově jsme navštívili kostel s renovovanou výzdobou. Po vydatném obědě v tamější restauraci jsme ještě zavítali do Valašské galerie výtvarného umění, která vystavuje obrazy všech slavných malířů spjatých s Valašskem a do Památníku Antonína Strnadla na výstavu salašnictví.

Kromě toho jsme byli na přátelské návštěvě u našeho Aloise Zádrapy, kde jsme s úžasem obdivovali jeho nové řezbářské práce – překrásný Koloběh života, malé betlémy aj. Zhlédli jsme společně nový český film Děda, který vypráví o dřívějším životě Valachů na Valašsku dvěma pražským dětem, které přijely k dědovi na prázdniny. Opět jsme se zúčastnili petanqueových soutěží – v Luhačovicích, kde ze 43 družstev naše družstvo (Jan Brhel, Jan Bajza, Alois Zádrapa) obsadilo 3. místo, a ve Vsetíně z 8 družstev naše družstvo (Jan Brhel, Jan Bajza, Eduard Vala) si přivezlo 4. místo (jen o jeden bod od 3. místa)

Plán výletů máme obrovský. Jednak je to super aktivní činnost a jednak se snažíme naplnit slova Michaela de Montaigna: „Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři.“

Růžena Kopečková

 

Aktivity seniorů v Lidečku v 1. pololetí roku 2018:

 

I letos pokračujeme v nápadu pořádat poznávací výlety pro seniory, kteří mají zájem se scházet s vrstevníky a zajímají se o kulturu.

*** V březnu jsme navštívili kulturní dům ve Valašských Kloboukách  a výborně se pobavili. Příčinou byla divadelní veselohra Hon na zajíčka, aneb Komu se nelení, tomu se zelení.

*** S příchodem jara jsme zahájili sportovní vyžití úměrné našemu zdravotnímu stavu, a to hrou petanque. Scházíme se za restaurací Na Formance, vždy po telefonické dohodě. Pokud by se chtěl kdokoli k nám přidat, zavolejte na číslo 603 145 115 p. Janovi Bajzovi- to je náš kapitán.

*** 3. května jsme uskutečnili poznávací výlet. Ve Valašském Meziříčí jsme v malé firmě poznali ruční práci všech zaměstnanců při výrobě gobelínů a ručně tkaných koberců-ÚŽASNÉ! Ve Velké Lhotě jsme navštívili dřevěný toleranční kostel z r. 1783. Průvodce nás seznámil s historií kostelíka a životopisem evangelického faráře J. Karafiáta, který tam působil 20 let a  napsal  knihu Broučci. Pak jsme pokračovali v cestě  směrem k přehradě Bystřička, prošli se po její hrázi a výlet zakončili společným obědem na Bystřičce.

*** Začátkem června si  9 důchodkyň  užívalo mnohé z výběru poskytovaných služeb na týdenním relaxačním pobytu v Piešťanech.

*** První pololetí jsme zakončili 27. června účastí ve Vsetíně na přátelském soutěžním klání v petanque. V této soutěži se nehrálo o život, ale jen o zábavu.

Růžena Kopečková