Myslivecké sdružení Čerňava

cmmjPrvní zmínky o organizované myslivosti v naší obci pochází z roku 1923, kdy se několik sedláků sdružilo a založili Honební společnost Lidečko. V období 2. sv. války pronajímal honitbu majitel místní pily Gustav Mogveaux. V roce 1947 vychází nový zákon o myslivosti, který umožnil výkon práva myslivosti širším vrstvám obyvatel. V roce 1948 byla založena Myslivecká společnost Lidečko. V roce 1976 dochází k integraci honiteb a Lidečko se slučuje s MS Lačnov s názvem – Myslivecké sdružení pohoří Lidečko. V důsledku společenských a politických změn po roce 1989 dochází v roce 1992 k rozpadu sdružení a vzniká Myslivecké sdružení černava Lidečko. Současné sdružení hospodaří na výměře 1123 ha. Centrem a střediskem dění je myslivecká chata v Račném. Mezi nejvíce se vyskytující zvěř patří srnčí, dále zde migruje za potravou zvěř černá a vzácná zvěř vysoká. Z drobné zvěře zde žije zajíc a kachna divoká. Vzácně se vyskytuje Jeřábek lesní, koroptev a bažanti. Ze zvěře škodící myslivosti je zde liška, jezevec, kuna, různí dravci a sovy. Svou činností se snažíme o zlepšení životního prostředí, zachování a zkvalitnění všech druhů zvěře.