Sbor dobrovolných hasičů

sdhSbor dobrovolných hasičů v Lidečku byl založen 19. června 1910 za starosty obce Josefa Bučka z č.p.13. Podnětem k jeho založení byl požár u pana Brhla, kterému podlehly dvě stodoly s celou roční úrodou. Proto se starosta rozhodl svolat do místního hostince „U Seidlů“ schůzi rolníků, na které se do sboru přihlásilo 30 dobrovolníků, včetně zdejšího faráře P.Holuba, který byl zvolen starostou sboru. V červenci 1911 byl v obci další požár, u něhož shořely dva domy a zde měl sbor možnost dokázat i těm největším odpůrcům, že je práce hasičů v obci nutná a potřebná.
V roce 1927 byla zakoupena nová dvoukolová stříkačka. Rok 1935 je pro náš sbor významný, protože mu byla předána jak motorová stříkačka PRAGA, tak nová zbrojnice. Heslo „Bohu ke cti – bližnímu ku pomoci“, které je na zbrojnici od této doby, přečkalo všechny útrapy. Po skoro třiceti letech je přikročeno k nástavbě zbrojnice, původní už nevyhovovala.
V roce 1969 byl zorganizován první ročník soutěže „ O putovní pohár Čertových skal“. Tato soutěž měla a má velmi dobrou úroveň. Za tuto práci byla našemu sboru v roce 1988 udělena medaile „ Za příkladnou práci“ a v roce 1990, u příležitosti 80. výročí založení sboru i medaile „ Za zásluhy“. V tomto roce bylo sestaveno soutěžní družstvo, které pod vedením Karla Kubici ml. dělá velkou čest našemu sboru, protože jeho výsledky mluví o dobré práci. Praporu se hasičský sbor dočkal v roce 1997, kdy byl zároveň se soškou sv. Floriána, patronem hasičů, vysvěcen v kostele sv. Kateřiny v Lidečku. V roce 2008 se začalo s rekonstrukcí zbrojnice. V nově přistavené prosklené budově bude vystavena motorová stříkačka PRAGA. V tomto roce byl také obcí Lidečko zakoupen osobní automobil Ford.
První akcí SDH v roce je Výroční valná hromada. Dále se členové sboru každý rok zúčastní pouti na sv. Hostýně, která se koná u příležitosti svátku sv. Floriána, ale i okrskových oslav sv. Floriána. V obci se hasiči účastní na oslavách Božího těla, kdy jdou v průvodu s okolními sbory s prapory na mši svatou, která se koná na hřišti, organizují preventivní prohlídky a přednášky ve škole, brigády a hlavně pohárovou soutěž „o Putovní pohár Čertových skal“. Velkým dílem se hasiči podílejí na dodržování tradic, mezi které patří např. Vodění medvěda – Fašanky, nebo Mikulášská obchůzka.

Výbor SDH

 • Starosta: Kubica Karel st.
 • Náměstek starosty: Slováček Petr, Kubica Karel ml.
 • Velitel: Kulíšek Alois
 • Zástupce velitele: Kulíšek Josef
 • Jednatel: Unzeitig Karel
 • Hospodář: Mikulínová Ludmila
 • Referentka žen: Chromíková Miroslava
 • Referent mužů: Filák Martin
 • Preventista: Janáč Josef
 • Vedoucí mládeže: Františáková Anna
 • Strojník: Filák Jaromír
 • Org. referent sboru: Zvonková Markéta
 • Zapisovatel: Vichtora Martin
 • Člen sboru: Zábnická Anna
 • Revizor účtu: Ing. Unzeitigová Marcela