Schola a scholička

Scholička se schází pravidelně každý pátek před dětskou mší svatou na faře. Na zkoušky přichází průměrně 45 dětí. Zpíváme při pátečních mších svatých a při nedělních bohoslužbách. Náplní našeho setkávání však není jen zpívání. Kromě nácviku písniček si společně také povídáme, hrajeme a všelijak dovádíme. Společně také podnikáme různé akce: během roku jezdíme na chaloupky a fary, zúčastňujeme se hudebních festivalů, kongresů a setkávání dětí, chodíme zpívat do domova důchodců, pořádáme i jednodenní výlety či táboráky, také výtvarně tvoříme, pomáháme a zapojujeme se aktivně do života naší farnosti.

Všechny děti ze Scholičky jsou členy tzv. „Misijního klubka„. Misijní klubko je společenství dětí, které patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD), a tyto děti se chtějí aktivně účastnit misijní činnosti celé církve. Řídí se heslem: „Děti pomáhají dětem“. Modlitba všechny tyto děti spojuje. Jsou zapsány v Modlitební kronice, vytváří modlitební spojení s dětmi z celého světa a každý měsíc je za ně sloužena mše svatá. Dítě, které se přihlásí do Misijního klubka, se zavazuje každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie a každý týden střádá do misjiní pokladničky finanční obnos v hodnotě jednoho bonbónku (tzv. Misijní bonbónek), který si odřekne. Ušetřené peníze se pak jednou ročně odesílají na účet PMDD a podpoří tak konkrétní projekty na pomoc nejchudším dětem. V rámci tohoto misiijního klubka tvoříme vždycky na Vánoce a Velikonoce různé pohlednice a výtvarné výrobky. Ty potom nabízíme lidem ve farnosti. Cena za tyto výtvarné věci je dobrovolná. Všechny získané peníze pak posíláme na konto papežských misijních děl. Tímto také děkujeme všem, kteří nás podporují, spolupracují a pomáhají tak dětem na misijích.

Nejsme žádná uzavřená skupina a rádi přijmeme všechny další nové zpěváčky 🙂