Společenský klub

Společenský klub byl oficiálně založen 25. 10. 1999. Začátky však sahají do roku 1992, kdy se skupina občanů z jednotlivých složek a uskupení dala dohromady, aby udržela kulturu v naší obci.

Zakládajícími členy byli

 • Bajza Jan – Včelaři
 • Brhel Stanislav st. – LTK
 • Brhel Jan – Zahrádkáři
 • Buček Jiří – Lidečanka, drobní chovatelé
 • Černota Petr – SK Lidečko
 • Kopečková Růžena – ZŠ, KPŠ
 • Kulíšková Marie – ČČK
 • Kulíšková Šárka – Junák
 • Kulíšek Josef – MESTAV s.r.o.
 • Novák Josef – Myslivci

Postupně vznikalo mnoho akcí: Dětský den v Račném, Společenský ples, vystoupení folkových a country kapel (Příbuzní, Schovanky, Lososi aj.). Klub má ve své iniciativě i vydání knihy o Lidečku a obnovení našich krojů. Podporuje humanitární akcesložek, hlavně ČČK a Lidečanky. Velmi úzce spolupracuje s kulturní komisí. Klub je strůjcem výstav, které se hlavně uskutečňují ve Vánočním čase. Nemalou úlohu sehrává i ve shánění finančních prostředků pro různé akce jak od sponzorů tak i dotační. Dotace se nám podařily zajistit pro vydání knihy o Lidečku a na pořádání festivalů dechové hudby a to hlavně z MK, OSA a EU – programu PHARE CBC. Podporujeme akce, které jsou ku prospěchu mládeži a obci. V divadelnictví, které má v obci dlouholetou tradici, sázíme na zajištění technického vybavení.

K 1. 1. 2015 má Společenský klub Lidečko 23 členů. Klub podporuje i nečleny, jedná-li se o členy či seniory. Hlavním finančních příjmů je příspěvek na činnost z rozpočtu obce Lidečko. Obec Lidečko tímto částečně podporuje kulturní, společenský i duchovní život v obci.

Společenský klub je tím, který nejen pořádá akce, ale je i hlavním koordinátorem uvedených akcí v obci. Velmi úzce spolupracuje s vedením a zastupitelstvem obce. Spolupracuje s kulturní a sociální komisí i komisí životního prostředí.

Od roku 2015 pracuje Společenský klub v tomto složení

Výkonný výbor

 • Marcela Unzeitigová – vedoucí
 • Milena Pavlíková – členka
 • Robert Šoman – člen

Kontrolní a revizní komise

 • Jan Brhel – předseda
 • Erika Garguláková – členka
 • Jan Bajza – člen

Pokladník

 • Brhlová Astrid