Chovatelé poštovních holubů

holubari

Podle dochovaných materiálů vznikl v Lidečku po vytvoření nových okresních celků na podzim v roce 1960, kdy bylo Lidečko přičleněno ke Vsetínu jako nový spolek a to Československý svaz chovatelů drobného zvířectva, místní organizace Lidečko. Tato činnost byla ve spolupráci s armádou, později tuto zájmovou činnost přebral SVAZARM.

V Lidečku spolek zakládali na podzim r. 1960. Byli to bývalí členové spolku ve Valašských Kloboukách dnes již nežijící Ladislav Vaculčík, Miloslav Matyáš, Miloslav František, Daňo František a Knébl František z Horní Lidče a dále pak žijící Miloslav Kurtin, Alois Mikulaj z Pulčíma a Bajza Jan. V dalších letech spolek narůstal a nejširší základna byla v roce 1965 a v roce 1968 shodně 18 členů. Ve spolku byli sdruženi chovatelé poštovních holubů, okrasných holubů, dále chovatelé králíků, drůbeže, koz, ovcí, a chovatelé kožešinových zvířat. V Lidečku bylo nejvíce organizováno chovatelů poštovních holubů, kteří fungují i dodnes. Spolek se zabývá odchovem mláďat a dále hlavní činnost spočívá v závodech holubů starých i mladých na různě dlouhých tratích. V roce 1992 jsme vybudovali vlastní chovatelský areál. O toto se nejvíce zasloužil Jiří Buček, ale i ostatní členové. V letech 2002 – 2004 jsme patřili do Oblastního sdružení Uherské Hradiště, pásmo 4. Od roku 2005 je založeno OS Valašsko, ve kterém jsme členy. V Lidečku nejdéle holubaří Miroslav Kurtin a to od roku 1961. V současné době spolek sdružuje 15 členů z Lidečka a okolních vesnic.

V roce 2003 jsme letěli 4 nácviky, 15 tuzemských a 8 zahraničních tratí, z nichž 4 jsou nad 600 km, 2 závody 800km a 2 závody přes 1000km.

Současná členská základna

  • Předseda: Buček Jiří
  • Jednatel: Kurtin Jiří
  • Pokladník: Důbrava Jaroslav
  • Výcvikový referent: Pospíchal Milan
  • Revizní komise: Hlavica Rostislav, Dynka Miroslav, Chupík Karel
Translate »