Úřední deska

02Dub 2020

FARNOST LIDEČKO PŘIPRAVILA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Z KOSTELA, KTERÉ BUDE SLOUŽIT K PŘENÁŠENÍ MŠÍ SVATÝCH A JINÝCH POBOŽNOSTÍ: Živé vysílání farnosti Lidečko: https://farnost.lidecko.cz/zive-vysilani/ ZLÍNSKÝ KRAJ – TISKOVÁ ZPRÁVA – UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ od 30. března 2020: ROZHODNUTÍ HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE Č. 7: ROZHODNUTÍ HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE Č. 6: VYJÁDŘENÍ STAROSTY OBCE LIDEČKO K NASTALÉ SITUACI ŠÍŘENÍ […]

Translate »