Daily Archives: 3.5.2024

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje informuje občany o probíhající náborové kampani do řad příslušníků Policie České republiky. Případní uchazeči, či vážní zájemci o práci u policie, nechť se pro bližší informace obrátí na místně příslušné Obvodní oddělení Horní Lideč, a to v pracovní době mezi 07:00 – 15:00 hod. na tel. […]

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060948957 v naší obci, které proběhne v PÁ 24.5.2024 v době od 7:45 do 14:45 hodin. Přerušení dodávky elektřiny se bude týkat těchto čísel popisných,čísel evidenčních, nebo parcelních: č. p. 109, 110, 174, 201, parcelní č. […]

Základní umělecká škola Vsetín pořádá zápis na školní rok 2024/2025, který proběhne v pondělí 20. května 2024 od 12:00 do 17:00 hodin. Pro obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční. Elektronické přihlášky na http://www.zus-vsetin.cz

Série pěti besed „PODANÁ RUKA PEČUJÍCÍM“, které připravila Diakonie Vsetín pro všechny, kdo se doma starají o svého blízkého.  Pečující se dozvědí, jak zvyšovat svoji odolnost při zátěži, jak dlouhodobě zvládat péči o druhého, dostanou možnost sdílet své zkušenosti nebo využít individuální konzultaci s lektorem. Vstup na besedy je zdarma. Harmonogram besed:  21. května / […]